Les distàncies còsmiques

Del 9 de novembre al 12 de desembre.

Exposició que mostra els mètodes per a mesurar distàncies als cossos celestes i com aquests mètodes s’han anat desenvolupant amb els anys segons les distàncies a mesurar.

Alguns dels procediments emprats en el passat avui en dia són obsolets per manca de precisió, d’altres s’han millorat amb nous instruments i són imprescindibles per arribar a mesurar distàncies cada cop més grans. I és que els diferents mètodes que s’apliquen a les diferents distàncies no són independents entre ells. Per estimar la distància a la galàxia més llunyana cal saber la que ens separa de galàxies properes. Alhora aquestes distàncies properes no es podrien calcular sense saber abans a quina distància són les estrelles i quina distància ens separa del Sol.

La mida de l’Univers es calcula començant pels cossos que tenim més a prop i anant cada vegada més lluny, amb procediments successius i depenents.

Exposició elaborada per l‘Institut de Ciències del Cosmos (UB).