Les matemàtiques en el món real i en alguns d’imaginaris

Dilluns de 19.45 a 21.15 hores. Del 1 d’octubre al 3 de desembre.
A càrrec de Josep Maria Calverol, biòleg i divulgador.
Preu: 52,64€. Inscripcions.

Descripció:
És un curs de divulgació de la matemàtica i d’alguns aspectes de la seva història.

Metodologia / Objectius:
Es pretén fer veure les matemàtiques que ens envolten en moltes situacions quotidianes que sovint passen desapercebudes. Es combinaran activitats pràctiques, (petits càlculs, comprovacions, experiments) amb l’exposició per part del professor. Es tractarà d’evitar que els càlculs i les fórmules es converteixin en una barrera i en canvi s’emfatitzarà més en els raonaments i la comprensió. Els continguts matemàtics que intervindran no superaran en cap cas els d’un batxillerat.  El curs és de divulgació, adreçat a un públic no especialista en matemàtiques però que té curiositat per entendre coses del nostre entorn.

Programa:

Nombres:

  1. Nombres sorprenents: primers, amics i bessons. Irracionals i imaginaris.
  2. Veritats i mentides de l’estadística. Per què no s’ha de culpar sempre la regla d’Hondt.
  3. Jocs d’atzar, concursos de la tele i aniversaris coincidents. Històries de probabilitat.

Formes:

  1. Geometries en 2, 3 i més dimensions.
  2. Triangles, senzills i complexos.
  3. Com calcular distàncies: la mida de la Terra, la distància al Sol i a les estrelles.

Cultura:

  1. Matemàtiques al cine.
  2. Matemàtiques a la literatura.
  3. Matemàtiques a l’art i la música.

 

  1. Qüestions curioses i més o menys rellevants: els ponts de Königsberg i els mapes de 4 colors; quants cops es pot plegar un full de paper; la cinta de Möbius; quants vigilants necessita un museu.