Per què som com som: taller de genètica

Dilluns de 18 a 19.30 hores. Del 1 d’octubre al 19 de novembre.
A càrrec de Josep Maria Calverol, biòleg i divulgador.
Preu: 42,11€. Inscripcions.

Molts cops ens preguntem d’on provenen els trets que ens identifiquen, tant els físics com els psicològics. Aquesta pregunta la va començar a respondre un monjo del segle XIX, Gregor Mendel. Les seves investigacions, durant un temps oblidades, van ser la base per determinar com s’hereten les característiques de pares a fills. En aquest curs, ens introduirem en l’estudi de l’herència, des de les idees prèvies a Mendel, passant per les lleis que va descobrir, i acabarem en com es van establir les bases del que va ser una de les grans revolucions científiques del segle XX: la Genètica.

Procurarem avançar en les diferents qüestions començant des del principi, sense que facin falta gaire coneixements previs. També donarem un marc històric que ens ajudarà a comprendre la importància de l’obra de Mendel. Realitzarem alguns exercicis que ens serviran per entendre més bé com funcionen les lleis de l’herència i que també serviran per aclarir alguns tòpics. L’objectiu principal és que quedi clar què és heretable i què no i quines són les bases per a aquesta herència.

  1. PRESENTACIÓ i INTRODUCCIÓ. Què és la Genètica i què són l’ADN, els gens i els cromosomes. Com es transmet la informació de pares a fills.
  2. EL PARE DE LA GENÈTICA: GREGOR MENDEL. La genètica abans de Mendel. Vida i estudis de Mendel.
  3. HERÈNCIA D’UN SOL GEN. Conceptes bàsics: Al·lel. Dominància, codominància i herència intermèdia. Genotip i fenotip. Les dues primeres lleis de Mendel. Per què els néts poden assemblar-se als avis?
  4. TRETS HEREDITARIS EN HUMANS (I ALTRES ANIMALS). Alguns casos fàcilment observables. Confecció d’arbres genealògics.
  5. HERÈNCIA DEL SEXE I HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE. Herència del sexe en Mamífers i en altres éssers vius. Cromosomes sexuals. Herència lligada al sexe en humans.
  6. MALALTIES HEREDITÀRIES. Alguns exemples de malalties clarament hereditàries: fibrosi quística, talassèmia, acondroplàsia, anèmia falciforme, daltonisme, hemofília. Malalties amb influència hereditària.
  7. ON MENDEL ES VA EQUIVOCAR. La tercera llei de Mendel i per què no sempre funciona. En Genètica no tot és mendelià: epístasi, pleiotropia i altres fenòmens lligats a més d’un gen.
  8. HERÈNCIA I EVOLUCIÓ. La importància que hauria pogut tenir l’obra de Mendel per a la teoria de l’evolució però que Darwin no va conèixer.
  9. LA GENÈTICA DESPRÉS DE MENDEL. Teories posteriors. Redescobriment de la Genètica de Mendel al segle XX.