Les dones en la ciència… més que un grapat d’excepcions?

Dimecres 3 febrer 2021
A càrrec de Carlos Acosta, Doctor en Història de la Ciència

La difusió dels èxits d’un grup reduït de dones científiques no sembla suficient per assolir la igualtat. Des de la perspectiva històrica sorgeixen noves maneres d’abordar aquesta qüestió: l’èmfasi en els espais professionals, el menysteniment dels espais domèstics, i el fet de reduir-ho tot a un grapat de dones científiques que “confirmen la regla”, sembla que tenen molt a veure-hi.