L’art de fer demostracions en matemàtiques, la bellesa i la genialitat en aquesta disciplina

L’apreciació de la bellesa i genialitat de molts resultats en matemàtiques queda reservada a persones amb bons coneixements de les mateixes. Aquesta sessió dirigida a un públic general -que poder no tenen  aquests coneixements- té per objectiu ajudar-los a que puguin captar aquestes qualitats. Ho farem centrant-nos principalment  en el  món de les demostracions matemàtiques.

Les demostracions en matemàtiques són la part essencial i imprescindible d’aquesta ciència. Un resultat no és incorporat al coneixement matemàtic fins que no es disposa d’una demostració correcta del mateix. L’obtenció d’una demostració d’un teorema és una de les mostres més clares de la genialitat i creativitat humanes.

A càrrec de Joan Josep Carmona, del departament de Matemàtiques (UAB). (14/12/2017)

Diapositives en PDF de la xerrada