Descobrint a Heisenberg

Dijous 17 de març, a les 19.00 hores

Premi Nobel de física en 1932, va formular el conegut principi d’incertesa de la teoria quàntica.

Aquest principi afirma que és impossible mesurar simultàniament de forma precisa la posició i el moment lineal d’una partícula.

Va estar a càrrec de la recerca científica del projecte de la bomba atòmica alemanya durant la Segona Guerra Mundial.

A càrrec de Javier García, del departament de física de IFAE (UAB).