Fractals, el poder dels algorismes simples

Dijous 21 maig, 19.00
A càrrec d’Artur Nicolau, del Departament de Matemàtiques, UAB

Els fractals son objectes matemàtics que a diferents escales, presenten la mateixa forma. En molts fenòmens naturals s’observa una estructura bàsica que es repeteix a diferents escales i en aquest sentit, parlem de fractals a la natura. A la xerrada es presentaran diversos exemples i es discutirà la dimensió fraccionaria dels conjunts fractals.