Descobrint a Heisenberg

Premi Nobel de física en 1932, va formular el conegut principi d’incertesa de la teoria quàntica.

Aquest principi afirma que és impossible mesurar simultàniament de forma precisa la posició i el moment lineal d’una partícula.

Va estar a càrrec de la recerca científica del projecte de la bomba atòmica alemanya durant la Segona Guerra Mundial.

A càrrec de Javier García, del departament de física de IFAE (UAB). (17/3/2016)