Entrellaçament quàntic

En mecànica quàntica el fenomen més sorprenent és el del entrellaçament quàntic, que sembla superar la velocitat límit de la llum. El coneixement d’alguna propietat d’una part del sistema condiciona el valor de la propietat d’un altre part del sistema instantàniament, encara que aquestes parts poguessin estar separades un milió de kilòmetres i completament aïllades.

En aquesta xerrada intentarem apropar-nos a la interpretació correcta d’aquest fet i intentarem esbossar que no existeix cap contradicció amb la teoria de la Relativitat General de Einstein.

PDF amb la xerrada

Xerrada a càrrec de Javier Garcia, del departament de física de IFAE (UAB). (9/2/2012)