Introducció a la relativitat especial d’Einstein

E=mc2 és, sens dubte, una de les fórmules més conegudes de la física. El que potser ja no és tan conegut és el seu origen.

Quin tipus de raonaments van portar a Einstein a dir que la massa i l’energia eren dos conceptes equivalents? Aquestes i altres qüestions seran discutides a nivell divulgatiu en la xerrada.

PDF de la xerrada

Xerrada a càrrec de Javier Garcia, del departament de física de IFAE (UAB). (27/3/2014)