Introducció a les xarxes neuronals

Les xarxes de neurones artificials (denominades habitualment com RNA o en anglès com: “ANN” 1) són un paradigma d’aprenentatge i processament automàtic inspirat en la manera com funciona el sistema nerviós dels animals.

Es tracta d’un sistema d’interconnexió de neurones en una xarxa que col·labora per produir un estímul de sortida. En intel·ligència artificial és freqüent referir-s’hi com a xarxes de neurones o xarxes neuronals.

En aquesta xerrada parlarem de les aplicacions i algun exemple senzill.

PDF de la xerrada

Xerrada a càrrec de Javier Garcia, del departament de física de IFAE (UAB). (22/12/2011)