L’acció fantasmal d’Einstein

En aquesta xerrada s’explicarà la idea que va publicar Einstein en el seu cèlebre article de 1935 “Ca Quàntum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Completi?”.

Va ser precisament aquí on va descobrir una de les propietats més enigmàtiques de la mecànica quàntica: l’entrellaçament.

Malgrat ser ell mateix el que la va descobrir, Einstein va morir sense creure en la mecànica quàntica.

A càrrec de Javier Garcia, físic i divulgador. (16/3/2017)

Excel con todas las posibles propiedades