Teoria de la informació

La teoria de la informació va ser presentada per Claude E. Shannon el 1948, i avui en dia és una branca de la teoria matemàtica i de les ciències de la computació, que estudia la informació i tot el relacionat amb ella: compressió de dades, criptografia, i temes relacionats.

PDF de la xerrada

Xerrada a càrrec de Javier Garcia, del departament de física de IFAE (UAB). (20/12/2012)